Algemene voorwaarden

 

 • Let op! Bij gebruik van Medicatie kun je niet deelnemen aan een New Life Choco Bliss Sessie.
 • Wil jij mee doen aan een NEW Life Choco Bliss sessie, dien je minimaal 18 jaar oud te zijn.
 • New Life ZS is gerechtigd een groepsbijeenkomst bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren of de cliënt een alternatief aan te bieden. Dit gebeurt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus.
 • Voorafgaand aan een New Life Choco Bliss sessie wordt er door New Life ZS gevraagd om een vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Client is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij verstrekt. Op basis van de verstrekte informatie heeft New Life ZS het recht om voor jou en onze veiligheid alsnog te weigeren deel te nemen aan de Choco Bliss Sessie. Bij twijfel kan het zijn dat wij advies of schriftelijke toestemming nodig hebben van een behandelend arts/therapeut.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt(e) is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan New Life ZS door te geven. 
 • Alle informatie die u tijdens en voor onze Sessie door u worden verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • Bij ons New Life ZS wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan worden afzien van deelname.
 • Bij koorts en/of griep of medicatie gebruik mag er niet deel genomen worden aan New Life Choco Bliss Sessie. 
 • Zodra de aanbetaling is voldaan is jouw plek definitief gereserveerd. Aanbetalingen voor New Life Choco Bliss sessies worden niet terugbetaald. Alleen tot 2 weken voor de sessie te verplaatsen naar een andere datum. Factuur is mogelijk. Geef dat van te voren goed aan.
 • Wanneer u tot 2 weken voor aanvang van een Choco Bliss sessie uw deelname annuleert, krijgt u het overige betaalde bedrag terug (als dat al betaald is terug), exclusief de aanbetaling. Annuleert u binnen 48 uur voor de datum die u geboekt heeft van de New Life Choco Bliss sessie, krijgt u het bedrag niet retour. 
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren. Voor bedrijven zijn de prijzen exclusief BTW.
 • Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de deelnemer.
 • New Life ZS aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van New Life ZS – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van cliënt.
 • Bij betaling gaat u akkoord met deze voorwaarden en verklaart u tevens dat u wij New Life ZS en medewerkers niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een New Life Choco Bliss sessie.
 • Het annuleren of verplaatsen van de gekozen datum van een New Life Choco Bliss sessie naar een latere datum is kosteloos indien dit minimaal 2 weken van tevoren gebeurt. 
 • Bij deelnamen en gebruik van Choco Bliss zijn geheel voor eigen risico van gebruiker/deelnemer!
 • Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Door het bestellen van een sessie ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 
 • Spel- en typefouten voorbehouden!